Buurtbrief: Eenmaal rood…

Op 21 juni hebben we huis-aan-huis een flyer met een uitnodiging voor het Daalsepark Café verspreid, dat we op donderdag 29 juni vanaf 16:30 in het park organiseren. We delen daarbij de stand van zaken met buurtbewoners en fans. Gemist? Lees hier de flyer Eenmaal rood wordt het nooit meer groen.

Wijkraad NW adviseert positief

We zijn blij met het recente advies van Wijkraad Noordwest aan het college, dat hij vorige week heeft uitgebracht. Daarin roept de raad op om ons plan leidend te laten zijn in plaats van volbouwen met woningen. De raad wijst erop dat Pijlsweerd al zoveel doet aan inbreiding, recentelijk 1500 woningen langs de Oudenoord. En deze stenige wijk heeft dringend behoefte aan meer groen. Lees het hele advies hier: Advies Wijkraad NW toekomst Daalsepark

Donderdag 29 juni, Daalsepark Café

Noteer: donderdag 29 juni a.s. praten we je bij onder het genot van een drankje en een hapje. Aanvang 16.30, om 19.00 sluiten we af. Uiteraard in het  Daalsepark. Zin om te helpen met opbouw en drankjes schenken? Of wil je je op een andere manier nuttig maken voor het initiatief, stuur dan email naar info@daalsepark.nl. Tot dan!

Omgevingsvisie Jaarbeurskwartier/Lombokplein goed voor Daalsepark?

De Initiatiefgroep Daalsepark heeft een zienswijze ingeleverd naar aanleiding van de presentatie van de Omgevingsvisie Jaarbeurskwartier/Lombokplein, eerder dit jaar. We hopen dat de gemeente rekening houdt met de Daalsetunnel en dat de verbinding tussen Lombok en Daalsebuurt/Pijlsweerd straks veel mooier en groener wordt. Zienswijze Omgevingsvisie Jaarbeurskwartier en Lombokplein

13 Juni, Buurtoverleg Pijlsweerd

Op het buurtoverleg Pijlsweerd, op dinsdag 13 juni om 20:15 in EKKO, geven we je de stand van zaken. Hoe staat het met de Daalsepark-plannen en wat gaat de gemeente doen? Meer info over programma/agenda vind je hier.

Onderzoeksvragen voor ‘bouwlocatie’

Reageer

Deze vragen hebben we op verzoek van het college kunnen toevoegen aan de startnotitie die in voorbereiding is. (Mogelijke verschijning in juli.) De achtergrond van deze vragen is dat we willen dat de gemeente een breder perspectief hanteert. Niet alleen kijken hoeveel geld er verdiend kan worden en hoeveel woningen dat op kan leveren, maar vooral ook wat de plek voor de stad en de wijk kan betekenen! Hier volgen de vragen: Hoe kunnen we de het Daalsepark-ontwikkelgebied onderdeel maken van een integrale, duurzame en breed gedragen omgevingsvisie, waarin betrokken wordt de (groene) verbindingen met het toekomstige Lombokplein, mogelijke opheffing … Lees verder

Kudde gesignaleerd

Onder leiding van Sjon het schaap, is een kudde van acht, na lange omzwervingen, in het Daalsepark gearriveerd om nooit meer te vertrekken. Buurtbewoners Marc, Birgit en Herbert hebben de asielzoekertjes een warm welkom bereid. Een geoefend waarnemer zal constateren dat met het arriveren van de kudde er een aantal betonnen jumboblokken, die werden gebruikt op het tijdelijke parkeerterrein, is verdwenen. De firma’s Koot en Eijkelboom hebben gezorgd dat er voor de kudde straks voldoende te eten is. De lokale internet courant heeft de kudde ook gezien en er direct blij kond van gedaan.

Nieuwjaarsbijeenkomst 29 januari

1 Comment

Kom ook een toost uitbrengen op 2016! Vrijdag, 29 januari 2016 organiseert Initiatiefgroep Daalsepark haar jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor omwonenden, sympatisanten en relaties. We beginnen om 17.00 en gaan door tot 19.00 uur, met om 17.45 uur een gezamenlijke toost op het nieuwe jaar. Leuk als je daarbij aanwezig bent. Net voor de jaarwisseling is de Daalsesingel feestelijk geopend en kregen Daalsetunnel en het kruispunt Amsterdamsestraatweg – Paardenveld hun definitieve vorm. De werkzaamheden aan de weg en fietspaden zijn grotendeels afgerond en is er door intensieve samenwerking met Projectorganisatie Stationsgebied en Wijkburo Noordwest nu een mooie ruimte ontstaan voor de bomen … Lees verder

Actie voorjaarsbollen

Omdat het weer ging omslaan, hebben we met een paar bewoners de bollenplant-actie een week naar voren getrokken. Afgelopen zaterdag hebben we ruim 700 bollen gepland. Dat waren voornamelijk narcissen en enkele tientallen tulpen. De bodem was op sommige plekken wel een modderpoel. We hebben op de droogste plekken gepland. Misschien dat we er nog meer gaan planten, maar dat moet dan op korte termijn. Anders raken de bollen uitgedroogd en zijn ze niet meer vitaal. Op de foto’s is ingetekend waar we straks vrolijke kleuren gaan krijgen. Duimen dat het mooi wordt! De gemeente zal in het voorjaar gaan inzaaien met gras.

Inrichting, inrit en fietspad

Reageer

Als je nu buiten loopt zie je dat aannemer Van der Steen het fietspad van de Daalsetunnel tot aan de Amsterdamsestraatweg heeft vernieuwd. Daarmee komt de reconstructie van het gebied eindelijk in zicht. De laatste tijd hebben we vaak met de Projectorganisatie Stationsgebied (POS) aan tafel gezeten om mee te denken maar ook aan te geven wat onze wensen zijn voor de komende jaren. (Zolang de finale plannen voor het gebied niet duidelijk zijn, mag het geen vergeten hoekje worden met rommel en onkruid!) In de gesprekken hebben we er voortdurend op aangedrongen de bomen zoveel mogelijk te sparen, met name voor … Lees verder