Nieuwsoverzicht

Waar staan we nu?

Sinds 2017 maakt de Initiatiegroep Daalsepark gebruik van facebook voor de communicatie van de laatste ontwikkelingen. Daardoor geeft deze site niet de laatste stand van zaken weer.
De gemeente is in de afgelopen vijf jaar niet veel gevorderd met de plannen. Dat betekent dat het voor jou en voor de Initiatiefgroep ook onduidelijk is welke richting het op gaat. Dat heeft met allerlei oorzaken te maken.

Er ligt een principe-besluit om er woningen te bouwen. Maar over hoe en waar en hoeveel groen er dan nog overblijft is de politiek nog erg verdeeld.

Daar komt bij dat de ontwikkelingen rondom het Lombokplein en de verkeersaanpassingen rondom de Daalsetunnel nadrukkelijk in relatie zijn gebracht met bouwen in het Daalsepark.

We verwachten in 2023 nieuwe varianten-studies vanuit het College, die meer recht doen aan de wens van de politiek en de bewoners. We verwachten van de gemeente een kwalitatief goede invulling. En een die ook haalbaar is in deze onzekere economische tijd. Als dat niet lukt, geen nood. Dan kunnen we in de tussentijd, hoe lang die ook duurt, ook mooie dingen doen met ons park.

Er is rust in de strijd. We vinden dat niet erg. Hoe langer het duurt, des te groter de kans dat we gewoon ons parkje kunnen behouden!

Gepubliceerd: