Daalsepark

De 1e Daalsebuurt heeft behoefte aan een stap vooruit, na jarenlange herrie en stank van de Daalsetunnel. En onze mooie stad moet zich wapenen tegen de uitdagingen van klimaat en leefbaarheid. De hoogste tijd voor een groene en actieve kop op de 1e Daalsedijk! 

Wat is De laatste stand?

Opgelet! Deze site geeft nog geen volledig beeld van de laatste ontwikkelingen. Volg ons daarom op facebook.

Over ons

Wij, een groep enthousiaste buurtbewoners, verenigd in de Initiatiefgroep Daalsepark, willen de groene ruimte tussen Oude Daalstraat, Amsterdamsestraatweg en Daalsetunnel een flinke impuls geven.

We zijn geen voorstanders van bouwen en al helemaal niet van kappen van de bomen! We zijn er namelijk van overtuigd dat een park voor zowel onze buurt, maar ook voor de binnenstad, verreweg de beste oplossing is. Het vormt een welkom groen accent op de noordelijke Stadsbuitengracht maar ook een mooie entree voor de wijk, de Amsterdamsestraatweg en de binnenstad.

We denken mee met gemeente, politiek en bewonersgroepen over een plan voor de kop van de Amsterdamsestraatweg waar het Daalsepark een integraal onderdeel van uitmaakt. Daar hebben we allerlei ideeën over.

Met deze site willen we in contact komen met buurtbewoners en ondernemers. Hoe denk jij dat we dit kunnen realiseren? Welke ideeën heb jij? Sluit je aan en help ons deze droom waar te maken!

Wil je meedenken, meedoen, meeorganiseren? We zien je graag!

Onze uitgangspunten

Om tot een prachtige en groene entree van Daalsebuurt en binnenstad te kunnen komen hanteren we de volgende uitgangspunten:
• Behoud volwassen bomen en bestaand groen voor een parkachtige ruimte voor verblijf, beweging, ontmoeting, recreatie, terras/horeca
• Behoud bestaande huizen en maak ze onderdeel van de herontwikkeling, monument van een gesloopte stationswijk
• Geef eventuele nieuwbouw twee gezichten: de voorzijde aan de ASW met bedrijvigheid en wonen, de achterzijde een wijkkarakter met op park gerichte functies
• Geef de nieuwbouw maten en uitstraling die aansluiten op de buurt, wijk en singel
• Geen fietsroute door het park
• De Daalsetunnel voor al het verkeer aantrekkelijker en sociaal veilig maken. Het is de poort tot de binnenstad!
• Route via voetgangersbrug Daalsetunnel aantrekkelijker maken
• Daalsepark deel maken van de groene loper die wijken met elkaar verbindt:  van binnenstad naar Lombok via het nieuwe Lombokplein, over de Leidsche Rijn naar Jaarbeursgebied en Parkhaven.

Hoe het begon

In maart 2014 is de gemeente begonnen met de verkeersaanpassingen die nodig waren om de singel te kunnen herstellen. De rotonde Paardenveld is weggehaald en vervangen door t-kruisingen. De tweebaansweg in westelijke richting naar de tunnel is naar het zuiden verlegd. Eind 2015 is de Weerdsingel-WZ 30 km/h zone gemaakt met een fietsstrook. December 2015 is het water van de Catharijnesingel-noord feestelijk geopend. De aannemer heeft in het Daalsepark een parkeervak, een wandelstrook van houtsnippers, fietspaden, trottoirs en inritten aangelegd.

Initiatiefgroep Daalsepark heeft veelvuldig contact gehad met POS en Gemeentewerken om onze wensen en ideeën kenbaar te maken. Ondertussen is er flink gelobbyd en gecommuniceerd over plan Daalsepark. Het Wijkbureau heeft een initiatief voor de beplanting met bamboe en het schilderen van een muur financieel gesteund. We hebben bankjes geplaatst met hout van bomen die voor de verkeersreconstructie moesten wijken.

Na veel vertragingen konden we in 2016 de ruimte gaan gebruiken. De nieuwe inrichting heeft een relatief klein parkeergedeelte en veel groen. We hebben waar mogelijk struiken en kleine bomen toegevoegd. Een minibieb kreeg een kleine schare trouwe gebruikers.  In een atelier verkenden we de stedenbouwkundige mogelijkheden.

De oude huizen aan de Oude Daalstraat even zijde staan al heel lang op de nominatie om gesloopt te worden. De gemeente is eigenaar van drie van de vier panden. Een van de panden is in 2014 gesloopt, omdat daarvan de woonkwaliteit onvoldoende was. Op dit moment zijn de overgebleven twee gemeentelijke woningen verhuurd.

Met deze powerpoint-presentatie zijn we begonnen om mensen voor onze ideeën te winnen. Alle aspecten komen aan bod, zoals historie, verkeersaanpassingen, een ‘groene slinger’ van Lombok naar Merwedekanaal, de toegestane bouwhoogte, referentiebeelden en bestaande situatie. Dit zijn onze uitgangspunten voor een duurzame herontwikkeling.