Onderzoeksvragen voor ‘bouwlocatie’

Reageer

Deze vragen hebben we op verzoek van het college kunnen toevoegen aan de startnotitie die in voorbereiding is. (Mogelijke verschijning in juli.) De achtergrond van deze vragen is dat we willen dat de gemeente een breder perspectief hanteert. Niet alleen kijken hoeveel geld er verdiend kan worden en hoeveel woningen dat op kan leveren, maar vooral ook wat de plek voor de stad en de wijk kan betekenen!

Hier volgen de vragen:

Hoe kunnen we de het Daalsepark-ontwikkelgebied onderdeel maken van een integrale, duurzame en breed gedragen omgevingsvisie, waarin betrokken wordt de (groene) verbindingen met het toekomstige Lombokplein, mogelijke opheffing rijbanen Daalsetunnel, de versterking van de kop van de Amsterdamsestraatweg, uitbuiten en versterken van de ruimtelijke/esthetische mogelijkheden die het singelwater en het Paardenveldpark bieden? (Gebiedsontwikkeling conform UPP1 in plaats van bouwvlekontwikkeling UPP2) Daarbij moeten de volgende deelvragen aan de orde komen:

– Wat is de betekenis van het Daalsepark-gebied voor de Daalsebuurt? Welke betekenis willen we deze plek gaan geven? Hoe kunnen we die betekenis versterken
– Wat is de betekenis van het Daalsepark-gebied als entree van de binnenstad en als kop van de Amsterdamsestraatweg? Hoe kunnen we die functie versterken
– Hoe kunnen we de sociale en culturele functies van de buurt en de wijk versterken?
– Welke (gemengde) functies, gericht op lokale behoefte, zijn er mogelijk?

Hoe kunnen we het Daalseparkgebied, in relatie tot bovenstaande, een iconische plek laten zijn, met een uitstraling als visitekaart voor de wijk NW en de binnenstad.

In hoeverre staan de financiële opbrengsten en mogelijk te realiseren aantallen woningen (evt. bij verschillende modellen) in verhouding tot de betekenis en kwaliteit van groene openbare ruimte in breder stedelijke verband en betekenis voor de buurt? 
(Met in het achterhoofd het feit dat wijk NW de minst groene buitenruimte van Utrecht heeft en dat breed is vastgesteld dat de realisatie van Stationsgebied fase 1 te weinig aandacht aan groen heeft geschonken.)

Welke mogelijkheden biedt het nieuwe groenstructuurplan & citydeal Groen & Blauw voor het Daalseparkgebied?

Zijn er mogelijkheden om de opbrengsten en woningdoelen elders te realiseren binnen het Jaarbeurs of Westpleingebied, als onderdeel van Stationsgebied fase 2?

Op welke wijze kunnen de bestaande woningen behouden blijven en het rijtje weer worden aangeheeld, zodat het betekenis krijgt als monument van de grote stedelijke ingrepen uit de jaren 60/70?

Is het mogelijk de status van tijdelijkheid te formaliseren voor een periode van vijf jaar, totdat de nieuwe bestemming bestuursrechtelijk is vastgesteld dan wel de uitvoer start? Dit biedt de mogelijkheid voor de tussentijd programma te ontwikkelen en daarvoor steun en financiering te krijgen.
 

Facebooktwitterlinkedin
mail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *