Nieuwsoverzicht

Inrichting, inrit en fietspad

Als je nu buiten loopt zie je dat aannemer Van der Steen het fietspad van de Daalsetunnel tot aan de Amsterdamsestraatweg heeft vernieuwd. Daarmee komt de reconstructie van het gebied eindelijk in zicht.

De laatste tijd hebben we vaak met de Projectorganisatie Stationsgebied (POS) aan tafel gezeten om mee te denken maar ook aan te geven wat onze wensen zijn voor de komende jaren. (Zolang de finale plannen voor het gebied niet duidelijk zijn, mag het geen vergeten hoekje worden met rommel en onkruid!)

In de gesprekken hebben we er voortdurend op aangedrongen de bomen zoveel mogelijk te sparen, met name voor de route van het fietspad en de rest van de bestrating. Ondertussen zijn op het terrein wel stilletjes een grote en een klein boom verdwenen. Laatstgenoemde was het slachtoffer van het groot materieel van Van den Heuvel. De kleine iepenboom was kansloos midden op dit geïmproviseerde opslag- en bouwparkeerterrein.

Wat vóór de gemeente pleit is dat POS heeft besloten een drietal bomen aan de westkant niet te kappen, ondanks dat er vanuit  groenbeheer een negatief advies werd gegeven. (De witte kruisen staan er nog op!) De genoemde bomen staan dicht op de rijbaan en het fietspad en zijn om die reden kwetsbaar met al dat asfalt op hun voeten. Toch vinden we dat ook deze bomen een kans moeten krijgen, daarover waren we het met POS eens. Kappen kan altijd nog, mocht over een paar jaar blijken dat ze op hun standplaats niet vitaal kunnen blijven.

In de “tijdelijke definitieve” inrichting komt er een relatief compact parkeergedeelte, een pad van boomschors en een halfverharding met steenslag op de hoek Amsterdamsestraatweg/Oude Daalstraat. De rest van de ruimte wordt ingezaaid met gras. Op deze tekening is het allemaal te zien.DefinitieveInrichtingPOS

We denken dat het in november/december wordt afgerond, ongeveer gelijktijdig met de reconstructie van de singel aan de overkant. Veel sneller zal het niet gaan, zo leert de ervaring.

Zodra het gebied is opgeruimd en ingezaaid krijgen we de beschikking over de 23 betonnen jumboblokken die er nog liggen. We gaan er iets van maken waar passanten en automobilisten van zullen opkijken! Wil je helpen dat te realiseren, meld je dan aan.

SchaapjesImpressie

 

Gepubliceerd:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *