Om tot een prachtige en groene entree van Daalsebuurt en binnenstad te kunnen komen hanteren we de volgende uitgangspunten:

Ruimtelijkheid
• Behoud volwassen bomen en bestaand groen voor een parkachtige ruimte voor verblijf, recreatie, stadslandbouw, terras/horeca
• Behoud bestaande huizen en maak ze onderdeel van de herontwikkeling, monument van een gesloopte stationswijk
• Geef de nieuwbouw twee gezichten: de voorzijde aan de ASW met bedrijvigheid en wonen, de achterzijde een wijkkarakter met op park gerichte functies
• Geef de nieuwbouw maten en uitstraling die aansluiten op de buurt, wijk en singel

Verkeer en parkeren
• Geen distributiefunctie en geen parkeeringang aan park-zijde
• Parkeren verplaatsen naar Daalsekwint
• Verkeersluwe Oude Daalstraat en 1e Daalsedijk

Verbindingen
• Geen fietsroute door het park
• Daalsetunnel voor al het verkeer aantrekkelijker en sociaal veilig maken. Het is de poort tot de binnenstad!
• Route via voetgangersbrug Daalsetunnel aantrekkelijker maken
• Voetgangersbrug van Weerdsingel naar Paardenveld (fiets aan de hand!)
• Daalsepark deel van de groene loper die wijken met elkaar verbindt: van binnenstad via Verdomhoekje, Lombok en Westplein naar Jaarbeurs en Parkhaven.

Facebooktwitterlinkedin